Lazar Lucian-Ioan Media Intreprindere Individuala protejeaza dreptul la imagine si intimitate a utilizatorilor site-ului.

Dorim sa oferim utilizatorilor site-ului, servicii online sigure, care sa nu afecteze in mod negativ, sub nici un aspect, viata privata a acestora.

 Toate eforturile noastre  sunt canalizate pentru a ne asigura ca informatiile introduse in baza noastra de date, sunt folosite numai in scopurile urmarite prin crearea acestor site-uri.

 Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice Lazar Lucian-Ioan Media Intreprindere Individuala are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii le furnizeaza accesand serviciile site-ului. Scopul colectarii datelor este de a asigura buna functionare a serviciilor disponibile pe site-uri precum si pentru a face anumite estimari, de performanta, de ordin tehnic, comercial, sau pentru servicii de reclama si publicitate pe baza unor contracte incheiate de comun acord cu utilizatorii.

Utilizatorul este obligat sa furnizeze strict necesarul de date cu caracter personal, acestea fiind necesare pentru oferirea serviciilor disponibile pe abc-PEX. Neintroducerea acestor date ne pune in imposibilitate de a furniza serviciile intentionate prin crearea acestui site. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre administratorii site-ului si sunt comunicate numai proprietarilor sau autoritatilor publice in cazul in care acestea o cer in mod explicit pentru derularea unui act administrativ sau de justitie.

 Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.

 Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.

 Pentru exercitarea acestor drepturi, solicitati in scris dorinta dvs. la sau prin posta la adresa societatii noastre.

 In momentul accesarii site-ului abc-PEX, prin crearea unui cont, prin accesarea diferitelor servicii si produse, sau prin activarea unor materiale promotionale sau publicitare , utilizatorii furnizeaza informatii de natura sa identifice propria persoana (numele, adresa, adresa de e-mail, telefon, informatii de contact, informatii in vederea facturarii serviciilor publicitare). La activarea conturilor si/sau postarea anunturilor, serverele inregistreaza informatii referitoare la adresa IP, data si ora, precum si informatii de natura tehnica (autentificari de tip "cookie" spre exemplu) necesare celor solicitate de utilizator. Exista posibilitatea tehnica de a ascunde vizibilitatii publice anumite informatii personale daca se doreste acest lucru (campuri cu valoare optionala in formularul de completare a anuntului ). Dupa ce au fost facute publice anumite informatii asupra acestora nu putem avea control. Nu putem fi facuti responsabili pentru faptul ca terte parti utilizeaza informatii pe care le-ati postat sau le-ati facut publice pe site-ul nostru.

Utilizarea informatiilor adunate de la utilizatori, indiferent daca sunt date personale, sau de natura tehnica, se face in scopul administrarii, solutionarii eventualelor probleme, imbunatatirii site-ului noastre pentru cresterea calitatii serviciilor oferite. La inregistrarea in cont v-ati dat acordul asupra utilizarii datelor dvs. cu caracter personal si pentru a fi informati prin e-mail sau alte forme de comunicare asupra actualizarii site-ului web, noilor oportunitati create sau a informatiilor de tip newslettere cu informatii utile (stiri, alte informari). Utilizarea datelor cu caracter personal de catre societatea Lazar Lucian-Ioan Media Intreprindere Individuala este in conformitate cu reglementarile legale in vigoare in legatura cu protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.